Viskinge - Avnsø Sogn

Viskinge Sogn 

Svebølle er som by vokset ud fra området omkring stationen, der ligger i Avnsø Sogn, og har efterhånden bredt sig ud over sognegrænsen, så en del nu ligger i Viskinge Sogn.

Sognet ligger i den del af Kalundborg Kommune, der indtil 01.01.2007 udgjorde Bjergsted Kommune.

I kirkelig henseende hører Viskinge Sogn fra 01.01.2007 til Kalundborg Provsti i Roskilde Stift.

Viskinge Sogn og Avnsø Sogn udgør ét pastorat med en præst.

Aunsø Sogn har to kirkebygninger, men der er ikke nogen by, der hedder Avnsø. Byen hedder Svebølle, og der ligger ikke nogen kirke.

Den gamle kirkebygning ligger ved søen Avnsø. Kirken blev bygget i middelalderen som kapel til den dengang kongeligt ejede Avnsøgård. Kirken blev allerede før reformationen sognekirke og var det, indtil en ny kirke blev bygget i 1934 nærmere landsbyen, der nu hedder Gammel Svebølle.

Stationsbyen, der nu hedder Svebølle, er blevet den store by i området og har  skole,  ældrecenter, børnehave, supermarkeder og idrætshal, men altså ingen kirke. Byen er vokset ud over sognegrænsen mod Viskinge, der er det andet sogn i pastoratet.Sognet har 1.239 indbyggere (2008) og ligger i den del af Kalundborg Kommune, der indtil 01.01.2007 udgjorde Bjergsted Kommune. 

I kirkelig henseende hører Aunsø Sogn fra 01.01.2007 til Kalundborg Provsti i Roskilde Stift.
Viskinge Sogn og Aunsø Sogn udgør et pastorat med en præst. 

Pr. 1. januar 2019 er de 2 sogne lagt sammen og hedder nu Viskinge-Avnsø Sogn

Det ny sogn har 3 kirker og en Sognegård.

I det nye sogn bor ca. 3.047 indbyggere (2008), hvoraf 2.694 er medlemmer
af folkekirken.

 

 

 

Sådan finder du vej til kirken