Viskinge Kirkes nye dør

Viskinge Kirke modtog i 1989 en anonym pengegave til køb af en ny kirkedør fra Karen Margrethe Aspe Jørgensen.

Aftalen var, at givers navn skulle være hemmeligt så længe giver levede, og først måtte offentliggøres ved givers død.

Den 28. januar 2009 afgik Karen Margrethe Aspe Jørgensen ved døden, og dermed kom det tillige frem, at hun havde et maleri af Viskinge Kirke, som hun ønskede at skænke til kirken.

Dette maleri står nu opbevaret i præstegården, indtil vi kan finde en passende plads til det i den nye sognegård.