Viskinge Kirke

Find vej med Google Map:

Kirkebakken 1 A, Viskinge
4470 Svebølle 

 

Kirkegårdens personale træffes på tlf.nr. 51 15 01 29 eller på graverkontoret mellem kl. 12.00 og 12.30 på hverdage. 

 

 Kirken er åben, når graveren er på kirkegården

Kirkens historie

Viskinge Kirke er fra begyndelsen af 1200-tallet. Bygherren skal formentligt søges blandt den magtfulde Hvide-slægt. 

Kirken har været kongeligt ejet fra reformationen til 1699. Selvejende fra 1908. 

Kirken har været gennem mange om- og tilbygninger, så den oprindeligt romanske bygning med bjælkeloft og små vinduer i alle sider nu fremtræder som en gotisk kirke med hvælvinger og store vinduer kun i syd- og vestsiden.

Kirken er restaureret indvendigt i 1965. Især koret bærer præg af restaureringen, der blev forestået af arkitekterne Inger og Johannes Exner.

I kirken findes kalkmalerier fra 1425-50 af enestående kvalitet. Kalkmalerierne blev afdækkede i 1895. 

Alterbordsfortæppet med abstrakt motiv er vævet af Grete Balle i 1966.

Kirkens lilla messehagel er designet af Sonia Brandes ud fra et kalkmaleri i kirken af den tronende Kristus, messehaglen blev broderet i Mexico i 1999.

Orglet er fra 1949 og har syv stemmer. Orglet er bygget af Th. Frobenius & Co., og restaureret i 1996.

Ordensbestemmelser og informationer Viskinge kirkegård