Forlæg til kirkerude - gave fra Susette Galster

Gave fra nu afdøde Susette Skovgaard Galster: Forlæg til kirkerude, malet af Susette Galsters far, Johan Thomas Skovgaard

I 2008 fik daværende menighedsråd for Viskinge-Aunsø sogne tilbudt at modtage et forlæg til en kirkerude, lavet af Johan Thomas Skovgaard, søn af Joakim Skovgaard (der har udsmykket Viborg Domkirke) og far til Susette Galster, som gerne ville at det smukke billede kunne hænge på en egnet plads i Viskinge-Aunsø Sognegård, når den engang stod færdig.   

Menighedsrådet tog glad i mod gaven  - og fandt en passende plads i sognegårdens mødelokale, hvor billedet kommer smukt til sin ret. Desværre så Susette Galster ikke selv billedet ophængt – eller Sognegården færdigbygget, da hun døde i marts 2010 – samme år som byggeriet begyndte i april.  

Nu kan vi lykkeligvis gennem billedet mindes både en meget betydningsfuld familie i Danmarks Kirkehistorie – og et helt specielt, levende, medlevende og åndsfriskt menneske, som Susette Galster var.

Æret være hendes minde.

Johan Thomas Skovgaard

Forlæg til kirkerude af Johan Thomas Skovgaard (1888-1977)

Biografi

Johan Thomas Skovgaard har udført talrige kirkeudsmykninger samt oliemalerier, tegninger, raderinger og bogillustrationer. Han befandt sig i spændingsfeltet mellem den ældre generation og de yngre generationer af kunstnere med en stil, der kan betegnes som moderne, halvabstrakt naturalisme. I hans billeder ses en rolig, klassisk klarhed med en lys kolorit. Han var påvirket af faderen, Joakim Skovgaard, hvilket ikke kan undre, da han var dennes medhjælper ved flere lejligheder. I S.' kirkekunst fik middelalderens formsprog, specielt det romanske, også indflydelse på hans arbejder. Hans betydeligste indsats på kirkeudsmykningsområdet var glasmalerierne. Her kommer den lidt stive, kantede stil, der også ses i alterbillederne, til sin ret. I kirkekunsten drejede det sig om figurkompositioner, men når han selv valgte, var det fra naturen, motivkredsen blev hentet, landskaber og dyr, specielt fugle og i mindre grad portrætter. Disse billeder er malet mere frit og spontant, med en bredere pensel. Med tiden fjernede han sig fra faderens påvirkning, og udtrykket blev mere forenklet med en stærkere farvebrug.

Forfatter: Jytte Jæpelt (J.Jæ.) Hjælp til forkortelser Bemærk: Oplysningerne stammer fra 4. udgave af Weilbachs Kunstnerleksikon. Redaktionen af leksikonet sluttede 1994. Af ophavsretlige årsager opdateres oplysningerne ikke.

I dansk kunstnerleksikon kan følgende læses: