Viskinge-Avnsø Sognegård

Viskinge-Aunsø Sognegård

Viskinge-Avnsø Sognegård danner rammen om de fleste af sognets kirkelige aktiviteter:

Undervisning af konfirmander og mini-konfirmander, sogneaftener og kirkefrokoster, samt en lang række af  andre aktiviteter.

Her findes kirkekontoret til kordegn og sognepræst og her afholder menighedsrådet sine rådsmøder og udvalgsmøder.

Sognegården kan lejes til receptioner og mindesamvær i forbindelse med kirkelige handlinger i kirkerne i det omfang, huset et ledigt til det.

 Historie

Sognegården blev indviet 4. november 2010. Det daværende menighedsråd tog en en modig og fremsynet beslutning om at bygge nyt. Alternativet var en nødvendig og kostbar ombygning og restaurering af den gamle  præstegård fra 1846, hvis den skulle leve op til nutidens krav om moderne faciliteter til f.ek.konfirmandundervisning. Menighedsrådet vurderede, derfor at det var rigtigst at bygge nyt, og på sigt opnå lavere driftsomkostninger. Placeringen af sognegården tæt på kirken og de kirkelige aktiviteter, forbedrede parkeringsmuligheder og handicapvenlighed havde også stor betydning for endelig beslutning.