Præstetavlen i Aunsø Kirke

Sognepræster siden reformationen
i Viskinge-Aunsø Pastorat

           - 1559: Niels Hansen
1559 - 1601: Jørgen Nielsen
1601 - 1622: Søren Sørensen
1622 - 1637: Marcus Knudsen
1637 - 1668: Oluf Madsen Jyderup, provst
1668 - 1680: Mads Olufsen
1680 - 1686: Niels Pedersen Haundorph
1686 - 1729: Peder Olufsen Schytte, provst
1729 - 1757: Jørgen Ogelbye
1757 - 1770: Bendix Saxo
1771 - 1782: Hans Amundin
1782 - 1807: Andreas Vilhelm Ambders
1807 - 1838: Gottfred Heineth
1839 - 1852: Niels Christian Tobias Lange
1852 - 1875: Hans Kristian Rask
1876 - 1886: Frederik Bagger Helms
1887 - 1899: Peter Sølling Schousboe
1899 - 1911: Peter Martin Christian Petersen
1911 - 1926: Niels Kristian Armose Poulsen
1927 - 1933: Aage Peter Madsen
1933 - 1958: Jens Christian Jensen
1958 - 1968: Henning Aaberg-Jørgensen
1968 - 1976: Ib Aagaard Eriksen
1976 - 1983: Povl Callesen
1983 - 2009: Sven Hansen
2009 -           : Sanne Bojesen Kristensen

Præstetavlen hænger i våbenhuset i Aunsø Kirke

Pastor P.S. Schousboe 1887-99,
P.M.C. Petersen 1899-1911
og N.K.A. Poulsen 1911-1926

Pastor N.C.T Lange 1839-52,
H.C. Rask 1852-75
og T.B. Helms 1876-87