Niels Peter Saxtoft (30.04.1884-06.06.1951) Sognefoged og menighedsrådsformand

Gamle dokumenter om Aunsø Ny Kirke

Niels Peter Saxtoft 

Den 24. november 2009 henvender Kirsten Saxtoft Jensen, Hovedgaden 45 Viskinge sig til menighedsrådet med oplysning om, at der i forbindelse med oprydning på gården beliggende på adressen Øresøvej 8 i Gl. Svebølle er fremkommet nogle papirer og dokumenter, der relaterer til Avnsø Ny Kirke's tilblivelse.

Gården har tilhørt Kirsten Saxtoft Jensen's farfar, Niels Peter Saxtoft. Niels Peter Saxtoft, der blev født den 30. april 1884 og døde den 6. juni 1951, kom til egnen fra Odense i 1917 og bliver bosiddende på ovennævnte adresse. Niels Peter Saxtoft vælges i 1917 til sognefoged for Aunsø Sogn, og bliver senere valgt til menighedsrådsformand for sognet.

Nedenstående er ét af de dokumenter, der blev fundet ved oprydningen:

Den tids "opgørelse" over "Indgaaede Beløb til Aunsø ny Kirke i Svebølle":