De nye kalkmalerier i Gammel Aunsø Kirke

Studerende ved Kunstakademiets Konservatorskole har siden 1994 med mellemrum benyttet kirken til øvelser. I 1996 udførte de studerende i sakristiet kalkmalerier, der er kopi af udmalingen i sakristiet i Bregninge Kirke nærved. I Aunsø kirke er der ikke fundet andet end viekors og dekorationer.   

Kirken er åben altid, undtagen i dagene omkring den offentlige koncert grundlovsdag og en gudstjeneste om sommeren. Ødekirken benyttes altså nu to gange om året.