Gammel Aunsø kirke lukkes

Langs kirkens nordvæg løber en gammel vej, der kommer fra det oprindelige vadested mellem den stadigt eksisterende Søndersø og den i 1880'erne udtørrede Nordsø. Sakristiet er bygget ud over vejen. 

1931 ansøgte menighedsrådet, med henvisning til kirkens afsides beliggenhed samt fugtighed og ubekvemme begravelsesforhold, om tilladelse til at lukke kirken, og i stedet opføre en ny på annekskirkegården, der var anlagt ved Gl. Svebølle. Ønsket blev imødekommet 1933, men på betingelse af at den gamle kirke bevaredes som begravelseskapel og vedligeholdtes af menighedsrådet efter synslovens bestemmelser.

Alligevel forfaldt kirken snart, og o. 1950 var der planer om at nedbryde ødekirken og lade den genopføre i købstadsmuseet Den Gamle By i Århus. Tanken blev dog afvist, og 1952-53 gennemførtes en stærkt tiltrængt istandsættelse, hvor tagene blev sikrede og revner i murværket udbedret. I 1981 blev de fortsatte fugtgener søgt afhjulpet ved dræning og åbning af dør og vinduer.