Inventaret fra Gammel Aunsø Kirke

Noget af kirkens inventar blev flyttet til den nye kirkebygning. Det drejer sig om den romanske granitdøbefont, pengeblokken, alterstagerne fra det 16. eller 17. årh., altersølvet fra 1703 og et maleri fra 1826 af Mariane Stub, der blev brugt som altertavle fra 1840. Det øvrige inventar er fjernet 1947.  

Kirkeklokken fra 1701, der har et tværmål på 66 cm, hænger i tårnet. Dens latinske indskrift lyder i oversættelse: 'Mig støbte Steffen Scherrenbein borger i København det Kristi år 1701 på befaling og bekostning af Aunsø kirkes patron den ædle Niels Slange kongelig råd.'   

En mindekrans af sølv, der blev skænket af arbejderne på Aunsøgård og Svebøllegavn samt beboere i Aunsø Sogn, da gårdens forpagter, kammerjunker F. Tillich, Ridder af Dannebrog, blev begravet i 1901, og som tidligere hang på nordvæggen i skibet, blev i 1999 skænket til kirken af et barnebarn.  

Korsene, der nu hænger over alteret, er lavet i 1989 af Hans Lundsgaard, Vig. Det latinske kors er lavet af træet fra en taks, der groede lige uden for kirken. Hjulkorsene er fremstillet af moseeg. De har størrelse og form som det gamle indvielseskors, der findes på skibets sydvæg.  

Bænkene, der nu står i i skibet, er fremstillet, da kirken i 2000 dannede kulisse ved optagelse af spillefilmen "Grev Axel", der foregår i 1783. I 1991 blev der i kirken optaget en scene til spillefilmen "Planetens spejle". Desuden er der optaget to reklamefilm i kirken.