Menighedsrådet 2016-2020

for Viskinge og Aunsø sogne

Formand, kontaktperson og sekretær
Lotte Chorfixsen
Anemonevej 34
4470 Svebølle
Tlf. 40 40 34 20
chorfixsen@gmail.com 
  

Næstformand  
Pernille Rønnow Boserup
Azaleavej 17
4470 Svebølle
Tlf. 22 21 75 49

Kirkeværge 
Jane Kristensen
Frederiksberg 46
4470 Svebølle
Tlf. 59 29 35 45
7251@sogn.dk   

Suppleant: 
Bjarne Chorfixsen
Anemoneej 34
4470 Svebølle
Tlf: 29 10 43 99

Sognepræst
Sanne Bojesen Kristensen
Smedestræde 2
4470 Svebølle
Tlf. 59 29 30 60 Mobil: 40433083

sbk@km.dk

 Kasserer
Kirsten Marion Hansen
Højvangen 19
4470 Svebølle
Tlf. 21 33 01 70
 

Menigt medlem: 
Pylle Tinna Quaade Anton Nielsensvej 3 4400 Kalundborg Tlf: 28 26 40 83

Menigt medlem: 
Bent Christensen
Vinkelvej 6B
4470 Svebølle
Tlf: 25 32 62 93


Præstegård-, Kirke- og kirkegårdsudvalget 
Pernille Rønnow Boserup, Bent Christensen, Pylle Quaade, Bjarne Chorfixen, Kirsten Marion Hansen

Aktivitetsudvalget
Sanne B. Kristensen, Pernille Rønnow Boserup, Pylle Tinna Quaade, Tina Christiansen, Helene Buch 

Bygnings sagkyndig
Ingeniør Poul Fog Mogensen, Svebølle (uden for rådet).
Tlf. 30 68 66 04
E-post poul.fog@gmail.com

Valgbestyrelse
Pernille Rønnow Boserup (formand), Jane Jedig Kristensen og Sanne B. Kristensen 

Kontakt til sognegården   
Kirkekontoret (udlån): 59 29 30 60 eller Viskinge.sogn@km.dk

Mathias Stokholm Kristensen (opsyn): 59 29 35 45

 

 

Menighedsrådsmøder 2018

Menighedsrådsmøderne afholdes den 3. torsdag i hver måned, dog med undtagelser: 

      2018

  • 13. december

      2019

  • 17. januar
  • 21. februar
  • 21. marts
  • 25. april
  • 16. maj
  • 20. juni

Dagsorden til førstkommende møde:   Tryk her

  

 

Alle møderne er offentlige og foregår i Viskinge-Aunsø Sognegård, Kirkebakken 1B i Svebølle - med mindre andet er oplyst.