Viskinge-Aunsø Sognegård danner rammen om flere af sognenes kirkelige aktiviteter: Undervisning af konfirmander og mini-konfirmander, sogneaftener og kirkefrokoster, børneklub, ”spaghettien” ved spaghetti gudstjenester samt en lang række af andre aktiviteter. Her findes kirkekontoret til præstesekretær og sognepræst og her afholder menighedsrådet sine rådsmøder og udvalgsmøder, ligesom sognegården benyttes af det lokale ”Fredagskor” til mødegangene og tillige kan lejes til receptioner og mindesamvær i forbindelse med kirkelige handlinger i kirkerne i det omfang, huset er ledigt til det.

Sognegården er fra 2010 og blev planlagt særligt for at give bedre rammer til konfirmandundervisningen. Præstegården, der er fra 1846, krævede en gennemgribende ombygning, hvis rammerne skulle gøres tidsvarende for moderne konfirmandundervisning og for en moderne præstefamilie. For det beløb, det ville koste, skønnede Menighedsrådet, at det ville være til større gavn at bygge en sognegård i tæt beliggenhed til Viskinge Kirke. Byggeriet påbegyndtes i april 2010 og Sognegården stod færdig til indvielse den 4. november 2010.

Udlån/leje af sognegården kan ske ved henvendelse til:

Kirkekontoret tlf. 59 29 30 60 eller 59 29 54 47.

Åbningstiden tirsdag fra 9 – 12 og torsdag fra 11.30 - 14.30.