Præst og kirkekontor

Vikarierende præst

Præst Lisbeth Larsen vikarier til d. 31/3 2019

Tlf.: 59 29 30 60 Mobil: 40 43 30 83

E-post: LILA@KM.DK  

 

Sognepræst Sanne B. Kristensen holder orlov i perioden 1//1 til 31/3 2019

Smedestræde 2, 4470 Svebølle

Træffes bedst efter aftale 
i Viskinge-Avnsø Sognegård, Kirkebakken 1B, 4470 Svebølle

Mandag er fridag.