Personale i Viskinge og Avnsø Sogn

Kordegn

Birthe Andersen                            Tlf.: 59 29 54 47                          FAX: 59 29 54 47                 bva@km.dk

Regnskabsfører

Lonni Bønnerup Jensen
Tlf.: 24 98 22 90
lobj@km.dk

Organist ved begge kirker

Tina Christiansen
Tlf.: 29 39 69 86

Kirkesanger ved begge kirker

Helene Buch 

Tlf.: 23 11 35 75   

hebura@hotmail.com

Graver ved Aunsø Kirke

Pia Larsen
Tlf:40 71 79 44

Graver ved Viskinge Kirke

Arne Jensen
Tlf: 51 15 01 29 
viskingekirke@gmail.com

Gravermedhjælper

Viskinge Kirke 

Maria Fabbri Johansen

Mobil 40 42 61 42