Navneændring og attester

- anmeldelse med digital signatur

Såvel fødsel som navngivning, navneændring, faderskab ved ”Omsorgs & Ansvarserklæring” og indgivelse af ”ægteskabserklæring” ved vielser kan ske ved anvendelse af digital signatur.

Vejledningen findes på www.borger.dk.

Ved” Ægteskabserklæring” og ”Omsorgs og Ansvars” erklæringen skal begge underskrive. Hvis en attest er bortkommet, eller af anden grund skal fornyes, kan en ny bestilles ved personlig henvendelse til kirkekontoret, eller med digitalsignatur gennem www.borger.dk

Gebyr for navneændring læs mere her

 - med mindre navneændringen sker i forbindelse med et bryllup. 

Søg efter godkendte fornavne her

Vær opmærksom på, at der kan være forlænget behandlingstid, hvis det navn, der søges om ikke er et allerede godkendt navn. Dette gælder også ved navngivning af børn.

 

Opdateret 15. november 2020