Dåb - fødsel - navngivning

Når et barn bliver født anmeldes fødslen elektronisk af sygehuset/jordemoderen til det sogn, hvor moderen bor ved fødslen, hvis moderen bor i Danmark - ellers til det sogn, hvor fødslen finder sted.  

Hvis forældrene er gift, når barnet fødes, skal de ikke foretage sig noget. Hvis forældrene ikke er gift, har de mulighed for inden for 14 dage at indsende en Omsorgs- og Ansvarserklæring til det sogn, hvor barnet skal registreres (ellers behandles faderskabssagen i Statsforvaltningen).

Vejledning og blanketter kan findes på www.borger.dk

Senest 6 måneder efter fødslen skal barnet navngives – enten ved dåb eller ved navngivning til kirkekontoret. Blanketter til navngivning findes på www.borger.dk 

Dåben 
Hvis barnet ønskes døbt i enten Viskinge eller Avnsø Kirke, skal De henvende dem på kirkekontoret og medbringe barnets fødselsattest samt navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere. Fadderne skal alle selv være døbte. Faddernes opgave er at kunne træde til i oplæringen af barnet i den kristne tro, såfremt forældrene ikke selv kan.

Ved dåben bliver barnet medlem af folkekirken 
Ved dåben bliver man kristen og medlem af kirken. Man har brugt det udtryk, at vi ”indpodes” på Kristus – altså at vi sættes ind på ham som en æblegren fra et fremmed træ sættes ind på en ny stamme. I Bibelen tales der om, at vi ”genfødes” eller ”fødes på ny”, og dåben har derfor i gammel tid krævet en grundig undervisning, inden man lod et menneske blive døbt. Samtidig døbte man dog også allerede dengang børn fra kristne familier, og det er deraf vi har fået vores barnedåb. Jesus selv tog jo imod de små børn med ordene: ”Lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds Rige er deres” – og det gør vi da med glæde, hver gang vi holder barnedåb!  

Navngivelse uden dåb
Hvis barnet ikke skal døbes, medbringes barnets navneattest til kirkekontoret. Barnets navn oplyses til kordegnen / præsten, som udsteder en navneattest. Barnet er så ikke medlem af folkekirken. Der er intet til hinder for, at barnet senere kan blive døbt.

Opdateret 15. januar 2019