Bisættelse - dødsfald

Når nogen dør fyldes vi af mange tanker og af sorg – og også af forvirring – samtidig med at der er en lang række praktiske ting at tage stilling til: Skal afdøde bisættes (brændes) eller skal afdøde begraves? Hvem tager sig af det og hvem skal man henvende sig til? 

Anmeldelse af dødsfaldet 
Lægen anmelder dødsfaldet digitalt til sognet.

De pårørende skal også anmelde dødsfaldet snarest muligt til kirkekontoret / sognepræsten i det sogn, hvor afdøde boede. Anmeldelsen skal foretages digitalt, fx ved anmeldelse via www.borger.dk

Ved anmeldelse skal De bruge afdødes dåbs- eller navneattest, evt. vielsesattest og ægtefælles dåbs- eller navneattest. Hvis ægtefællen er afgået ved døden, medbringes den pågældendes dødsattest, evt. skilsmissebevilling.

Ønsker man at benytte en bedemandsforretning, kan de personlige papirer afleveres til bedemanden, som derefter på de pårørendes vegne anmelder dødsfaldet og aftaler dato og sted for bisættelse/begravelse - og henviser til en samtale med den præst, der skal medvirke ved den kirkelige handling.

For medlemmer af folkekirken aftales tid, sted og form for højtideligheden med præsten, der skal forestå bisættelsen/begravelsen.  Præsten kan også kontaktes som hjælp i den svære proces, det kan være, at stå med en stor sorg ved et dødsfald. En samtale med præsten inden dødsfaldet kan også være til hjælp for både den døende og de pårørende.

Kiste og transport bestilles hos en Bedemand. Bedemanden/Begravelsesforretningen er et privat firma, men vil ofte kunne yde en god hjælp også til de mange andre praktiske spørgsmål, der melder sig, når nogen dør.

Spørgsmål vedrørende valg af gravsted, pris for de forskellige former for gravsteder osv. kan drøftes med kirkegårdens graver, der også er behjælpelig med valg af gravsted.

Opdateret 15. januar 2015