Babysalmesang opstart i Viskinge-Avnsø Sognegård tirsdag d. 18. august kl. 9.30 – 12.00

En gave for livet

Babysalmesang i kirkens smukke rum er en musikalsk oplevelse for nybagte familier, hvor alle kan

 

være med. Med salmesang og enkle rekvisitter skaber vi sammen en musikalsk stund hvor sanserne

 

bringes i spil.

 NB: det er et tilbud for alle de tre pastorater, og tilmelding sker derfor til sognepræsterne.

 

Tilmelding:

Der er løbende opstart af nye hold. Oplysninger kan fås hos:

 

Sognepræst Christina Morsing, 59 29 11 50

 

Sognepræst Sanne B. Kristensen, 59 29 30 60

 

Sognepræst Henrik G. Olsen, 59 26 81 04 

 

 

Hvad er babysalmesang?

Babysalmesang er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Vi synger salmer, laver fagter og danser med de små.

Efter undervisningen er der tid til at hygge, give børnene mad og få en kop kaffe og lidt frugt sammen med de andre forældre.  

Hvad får babyerne ud af det?

Selvom børnene selvfølgelig ikke kan synge med, er babysalmesang en berigende oplevelse for dem. Små børn forstår ikke ordenes betydning, men er til gengæld meget modtagelige overfor lyde. Igennem musikkens melodier, rytmer og klange samt forældrenes bevægelser, styrkes barnets musikalitet og sanser.

Samtidigt er musikken er god måde at skabe kontakt mellem barn og forældre, både følelsesmæssigt og musikalsk.  

Hvem kan deltage?

Forældre med børn fra 0 til 12 måneder er velkomne. Vi synger kendte salmer, og alle kan være med. 
Hver fugl synger med sit næb ☺ Dit barn vil elske at høre din stemme!