Gudstjenester Viskinge og Avnsø kirker

22jan kl. 14:00

Gudstjeneste, Åvangen salen, Sanne B. Kristensen

22jan kl. 14:00
24jan kl. 10:00

Babysalmesangopstart i Bjergsted Kirke Fredag den 24. januar kl. 10.00 – 12.00

En gave for livet - Babysalmesang opstart i Bjergsted Kirke. Babysalmesang i kirkens …

24jan kl. 10:00
26jan kl. 10:30

Højmesse, Avnsø Kirke, Sanne B. Kristensen

26jan kl. 10:30
02feb kl. 10:30

Højmesse, Viskinge Kirke, Sanne B. Kristensen

02feb kl. 10:30
09feb kl. 09:00

Gudstjeneste, Avnsø Kirke, Henrik Olsen

09feb kl. 09:00
16feb kl. 10:30

Højmesse, Viskinge Kirke, Sanne B. Kristensen

16feb kl. 10:30
23feb kl. 10:30

Højmesse, Avnsø Kirke, Sanne B. Kristensen

23feb kl. 10:30
23feb kl. 13:30

Familiegudstjeneste, Viskinge Kirke, Sanne B. Kristensen

23feb kl. 13:30
01mar kl. 10:30

Højmesse, Viskinge Kirke, Sanne B. Kristensen

01mar kl. 10:30
08mar kl. 10:30

Højmesse, Avnsø Kirke, Sanne B. Kristensen

08mar kl. 10:30
15mar kl. 10:30

Højmesse, Viskinge Kirke, Sanne B. kristensen

15mar kl. 10:30
22mar kl. 09:00

Gudstjeneste, Viskinge Kirke, Christina S. Morsing

22mar kl. 09:00
29mar kl. 10:30

Højmesse, Avnsø Kirke, Sanne B. Kristensen

29mar kl. 10:30