Gudstjenester Viskinge og Avnsø kirker

07jun kl. 10:30

Højmesse, Viskinge Kirke, Sanne B. Kristensen

07jun kl. 10:30
14jun kl. 10:30

Højmesse, Avnsø Kirke, Sanne B. Kristensen

14jun kl. 10:30
17jun kl. 14:00

Gudstjeneste, Åvangen, Sanne B. Kristensen

17jun kl. 14:00
21jun kl. 09:30

Konfirmation, Avnsø Kirke, Sanne B. Kristensen

4 konfirmander

21jun kl. 09:30
21jun kl. 11:00

Konfirmation, Avnsø Kirke, Sanne B. Kristensen

21jun kl. 11:00
21jun kl. 17:00

Midsommer arrangement, Viskinge-Avnsø Sognegård

21jun kl. 17:00
28jun kl. 09:30

Konfirmation, Viskinge Kirke, Sanne B. Kristensen

9 konfirmander

28jun kl. 09:30
28jun kl. 11:00

Konfirmation, Viskinge Kirke, Sanne B. Kristensen

28jun kl. 11:00
05jul kl. 09:00

Gudstjeneste, Viskinge Kirke, Sanne B. Kristensen

05jul kl. 09:00
12jul kl. 10:30

Højmesse, Avnsø Kirke, Sanne B. Kristensen

12jul kl. 10:30
19jul kl. 10:30

Højmesse, Viskinge Kirke, Sanne B. Kristensen

19jul kl. 10:30
19jul kl. 10:30

Højmesse, Viskinge Kirke, Sanne B. Kristensen

19jul kl. 10:30
26jul kl. 09:00

Gudstjeneste, Avnsø Kirke, Christina S. Morsing

26jul kl. 09:00
26jul kl. 09:00

Gudstjeneste, Viskinge Kirke, Christina S. Morsing

26jul kl. 09:00
02aug kl. 09:00

Gudstjeneste, Viskinge Kirke, Christina S. Morsing

02aug kl. 09:00
09aug kl. 10:30

Højmesse, Avnsø Kirke, Christina S. Morsing

09aug kl. 10:30
16aug kl. 09:00

Gudstjeneste, Viskinge Kirke, Henrik G. Olsen

16aug kl. 09:00
19aug kl. 14:00

Gudstjeneste, Åvangen, Sanne B. Kristensen

19aug kl. 14:00
20aug kl. 19:00

Vesterlyng

20aug kl. 19:00
23aug kl. 10:30

Højmesse, Avnsø Kirke, Sanne B. Kristensen

23aug kl. 10:30
30aug kl. 10:30

Højmesse, Viskinge Kirke, Sanne B. Kristensen

30aug kl. 10:30