Babysalmesangs-hold starter op i Viskinge Kirke d. 6.september kl. 10-11. Holdet ledes af Annelies van der Meer, Holbæk. Tilmelding til Christina Morsing (Præst i Bregninge/Bjergsted), Henrik Olsen (Præst i Føllenslev/Snertinge .og Sanne B. Kristensen

Menighedsrådene i Viskinge/Aunsø, Bregninge/Bjergsted/Alleshave og Føllenslev/Særslev udbyder i samarbejde med Annelies van der Meer babysalmesang.  

Hvad er babysalmesang?

Babysalmesang er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Vi synger salmer, laver fagter og danser med de små.

Efter undervisningen er der tid til at hygge, give børnene mad og få en kop kaffe og lidt frugt sammen med de andre forældre.  

Hvad får babyerne ud af det?

Selvom børnene selvfølgelig ikke kan synge med, er babysalmesang en berigende oplevelse for dem. Små børn forstår ikke ordenes betydning, men er til gengæld meget modtagelige overfor lyde. Igennem musikkens melodier, rytmer og klange samt forældrenes bevægelser, styrkes barnets musikalitet og sanser.

Samtidigt er musikken er god måde at skabe kontakt mellem barn og forældre, både følelsesmæssigt og musikalsk.  

Hvem kan deltage?

Forældre med børn fra 0 til 12 måneder er velkomne. Vi synger kendte salmer, og alle kan være med. 
Hver fugl synger med sit næb ☺ Dit barn vil elske at høre din stemme!   

Hvornår?

Der er løbende opstart af nye hold. Oplysninger kan fås hos sognepræst Christina Morsing, 5929 1150, sognepræst Sanne B. Kristensen, 5929 3060, og Henrik G. Olsen, 5926 8104 hos hvem man også kan tilmelde sig.