Menighedsrådet 2016-2020

for Viskinge og Aunsø sogne

Formand og sekretær
Lotte Chorfixsen
Anemonevej 34
4470 Svebølle
Tlf. 40 40 34 20
7251@sogn.dk 
  

Næstformand  
Pernille Rønnow Boserup
Azaleavej 17
4470 Svebølle
Tlf. 22 21 75 49
7251@sogn.dk

Kontaktperson
Svetlana Zhdanova Nielsen 
Stengårdsvej 8
4470 Svebølle
Tlf. 20 71 73 25
7251@sogn.dk  

Kirkeværge 
Jane Kristensen
Frederiksberg 46
4470 Svebølle
Tlf. 59 29 35 45
7251@sogn.dk   

Suppleant: 
Bjarne Chorfixsen
Anemoneej 34
4470 Svebølle
Tlf: 29 10 43 99

Sognepræst
Sanne Bojesen Kristensen
Smedestræde 2
4470 Svebølle
Tlf. 59 29 30 60
sbk@km.dk

Kasserer
Kirsten Marion Hansen
Højvangen 19
4470 Svebølle
Tlf. 21 33 01 70
7251@sogn.dk  

Menigt medlem: 
Pylle Tinna Quaade
Faksbjergvej 12
4470 Svebølle
Tlf: 28 26 40 83

Menigt medlem: 
Bent Christensen
Vinkelvej 6B
4470 Svebølle
Tlf: 25 32 62 93


Præstegård-, Kirke- og kirkegårdsudvalget 
Pernille Rønnow Boserup, Bent Christensen og Kirsten Marion Hansen

Aktivitetsudvalget
Sanne B. Kristensen, Pernille Rønnow Boserup, Pylle Tinna Quaade, Tina Christiansen, Helene Buch og Britt Rasmussen

Bygnings sagkyndig
Ingeniør Poul Fog Mogensen, Svebølle (uden for rådet).
Tlf. 30 68 66 04
E-post poul.fog@gmail.com

Valgbestyrelse
Pernille Rønnow Boserup (formand), Jane Jedig Kristensen og Sanne B. Kristensen 

Kontakt til sognegården  
Graver Arne Jensen (udlån): 59 20 01 29 eller viskingekirke@mail.dk

Mathias Stokholm Kristensen (opsyn): 59 29 35 45

 

 

Menighedsrådsmøder 2017

Menighedsrådsmøderne afholdes den 3. torsdag i hver måned, dog med undtagelser: 

  • 17. august
  • 21. september
  • 19. oktober
  • 16. november
  • ?? december


Alle møderne er offentlige og foregår i Viskinge-Aunsø Sognegård, Kirkebakken 1B i Svebølle - med mindre andet er oplyst.